วิดีโอ


FacebookTwitterMore...

วิดีโอ

money for farmers

สร้างรายได้สำหรับเกษตรกร

make money for farmers

VIDEO นาข้าว

Make money with rice for farmers Happympm ปุ๋ยสำหรับเกษต
Make money with rice for farmers Happympm ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 01 Youtube
Make money with rice for farmers Happympm ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 02 Youtube
Make money with rice for farmers Happympm ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 03 Youtube
Make money with rice for farmers Happympm ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 04 Youtube
Make money with rice for farmers Happympm ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 05 Youtube
Make money with rice for farmers Happympm ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 06 Youtube
Make money with rice for farmers Happympm ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 07 Youtube

ปลูกข้าวผลผลิต130ถังต่อไร่

ปลูกข้าวผลผลิต130ถังต่อไร่ Part 01 Youtube
ปลูกข้าวผลผลิต130ถังต่อไร่ Part 02 Youtube
ปลูกข้าวผลผลิต130ถังต่อไร่ Part 03 Youtube

วิกฤติฤดูหนาวข้าวไม่กินปุ๋ย1

วิกฤติฤดูหนาวข้าวไม่กินปุ๋ย1 Part 01 Youtube
วิกฤติฤดูหนาวข้าวไม่กินปุ๋ย1 Part 02 Youtube
วิกฤติฤดูหนาวข้าวไม่กินปุ๋ย1 Part 03 Youtube

วิกฤติฤดูหนาวข้าวไม่กินปุ๋ย2

วิกฤติฤดูหนาวข้าวไม่กินปุ๋ย2 Part 01 Youtube
วิกฤติฤดูหนาวข้าวไม่กินปุ๋ย2 Part 02 Youtube
วิกฤติฤดูหนาวข้าวไม่กินปุ๋ย2 Part 03 Youtube

ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ข้าว

ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ข้าว Part 01 Youtube
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ข้าว Part 02 Youtube
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ข้าว Part 03 Youtube

แก้ปัญหาข้าวเป็นเช้ื้อรา

แก้ปัญหาข้าวเป็นเช้ื้อรา Part 01 Youtube
แก้ปัญหาข้าวเป็นเช้ื้อรา Part 02 Youtube
แก้ปัญหาข้าวเป็นเช้ื้อรา Part 03 Youtube

นาข้าวเหนียวสันป่าตอง

นาข้าวเหนียวสันป่าตอง Part 01 Youtube
นาข้าวเหนียวสันป่าตอง Part 02 Youtube
นาข้าวเหนียวสันป่าตอง Part 03 Youtube

ชาวนาเงินล้าน

ชาวนาเงินล้าน Part 01 Youtube
ชาวนาเงินล้าน Part 02 Youtube
ชาวนาเงินล้าน Part 03 Youtube

VIDEO พืชไร่

Make money with farmers of potato ปุ๋ยสำหรับเกษต
Make money with farmers of potato ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 01 Youtube
Make money with farmers of potato ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 02 Youtube
Make money with farmers of potato ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 03 Youtube
Make money with farmers of potato ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 04 Youtube
Make money with farmers of potato ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 05 Youtube
Make money with farmers of potato ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 06 Youtube

วิธีปลูกอ้อยให้ได้ 25 ตัน/ไร่

วิธีปลูกอ้อยให้ได้ 25 ตัน/ไร่ Part 01 Youtube
วิธีปลูกอ้อยให้ได้ 25 ตัน/ไร่ Part 02 Youtube
วิธีปลูกอ้อยให้ได้ 25 ตัน/ไร่ Part 03 Youtube

อ้อย จ.ขอนแก่น 25 ตัน/ไร่

อ้อย จ.ขอนแก่น 25 ตัน/ไร่ Part 01 Youtube
อ้อย จ.ขอนแก่น 25 ตัน/ไร่ Part 02 Youtube
อ้อย จ.ขอนแก่น 25 ตัน/ไร่ Part 03 Youtube

ปลูกอ้อยในดินเสื่อมโทรม

ปลูกอ้อยในดินเสื่อมโทรม Part 01 Youtube
ปลูกอ้อยในดินเสื่อมโทรม Part 02 Youtube
ปลูกอ้อยในดินเสื่อมโทรม Part 03 Youtube

เพิ่มผลผลิตข้าวโพดไร่

เพิ่มผลผลิตข้าวโพดไร่ Part 01 Youtube
เพิ่มผลผลิตข้าวโพดไร่ Part 02 Youtube
เพิ่มผลผลิตข้าวโพดไร่ Part 03 Youtube

ข้าวโพดไร่ไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้น

ข้าวโพดไร่ไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้น Part 01 Youtube
ข้าวโพดไร่ไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้น Part 02 Youtube
ข้าวโพดไร่ไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้น Part 03 Youtube

เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง Part 01 Youtube
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง Part 02 Youtube
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง Part 03 Youtube

VIDEO ไม้ยืนต้น

Make money with orange for farmers ปุ๋ยสำหรับเกษต
Make money with orange for farmers ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 01 Youtube
Make money with orange for farmers ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 02 Youtube
Make money with orange for farmers ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 03 Youtube
Make money with orange for farmers ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 04 Youtube
Make money with orange for farmers ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 05 Youtube
Make money with orange for farmers ปุ๋ยสำหรับเกษต Part 06 Youtube

ปาล์มน้ำมันออกผลทั้งปี

ปาล์มน้ำมันออผลทั้งปี Part 01 Youtube
ปาล์มน้ำมันออผลทั้งปี Part 02 Youtube
ปาล์มน้ำมันออผลทั้งปี Part 03 Youtube

แก้ปัญหาลำไยหน้าแล้ง

แก้ปัญหาลำไยหน้าแล้ง Part 01 Youtube
แก้ปัญหาลำไยหน้าแล้ง Part 02 Youtube
แก้ปัญหาลำไยหน้าแล้ง Part 03 Youtube

ยางพารา1แผ่น1.4กก.

ยางพารา1แผ่น1.4กก. Part 01 Youtube
ยางพารา1แผ่น1.4กก. Part 02 Youtube
ยางพารา1แผ่น1.4กก. Part 03 Youtube

ทุเรียนนอกฤดู

ทุเรียนนอกฤดู Part 01 Youtube
ทุเรียนนอกฤดู Part 02 Youtube
ทุเรียนนอกฤดู Part 03 Youtube

VIDEO พืชล้มลุก

 

วิธีปลูกมะระจีนเงินล้าน

วิธีปลูกมะระจีนเงินล้าน Part 01 Youtube
วิธีปลูกมะระจีนเงินล้าน Part 02 Youtube
วิธีปลูกมะระจีนเงินล้าน Part 03 Youtube

แก้ปัญหาเชื้อราแตงโมไร่

แก้ปัญหาเชื้อราแตงโมไร่ Part 01 Youtube
แก้ปัญหาเชื้อราแตงโมไร่ Part 02 Youtube
แก้ปัญหาเชื้อราแตงโมไร่ Part 03 Youtube

พริกขี้หนูสวน

พริกขี้หนูสวน Part 01 Youtube
พริกขี้หนูสวน Part 02 Youtube

ปลูกหอมแบ่งฤดูฝน

ปลูกหอมแบ่งฤดูฝน Part 01 Youtube
ปลูกหอมแบ่งฤดูฝน Part 02 Youtube
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s